جستجو
درج آگهی
تبلیغات هدفمند
کودهای آلی و ارگانیک

شرکت امکان پذیر پارس، تولید کننده کودهای زیستی و آلی...اصلاح کننده خاک، کاهش دهنده شوری خاک و بسترهای کشت . کود زیستی ای ام، هیومیک اسید پودری، کمپوست مایع مرغی، آمینواسید پودری ۷۵ درصد، سورفکتانت غیریونی و تنظیم پی اچ برای محلول پاشی ها .

آگهی های مرتبط

;