جستجو
درج آگهی
تبلیغات هدفمند
فروش اسپری گلهای آپارتمانی

*اسپری کودکامل گل های آپارتمانی*

🎯عناصرماکرو ومیکروبه همراه محرک رشد
🎯تسریع دررشد وریشه زایی
🎯افزایش سطح برگ
🎯جلوگیری ازرنگ پریدگی
🎯افزایش گلدهی وجلوگیری ازریزش گل

برای اطلاعات بیشتر تماس با شماره ی:
09129323987

آگهی های مرتبط

;