جستجو
درج آگهی
تبلیغات هدفمند
فروش کود کامل (برسیکا۲. کود سه بیست)

برسیکا ۲(کودکامل سه بیست)

💰دارای عناصر ازت فسفر پتاس وریزمغدی به همراه محرک های رشد
💰افزاایش فتوسنتز
💰افزایش پنجه زنی
💰افزایش سطح برگ وگسترش ریشه
💰افزایش سرعت رشد و تولیدمیوه
💰استحکام ساقه وجلوگیری از ورس غلات
💰تسریع در رشد گیاهان بذری،قلمه زده وشاخه بریده
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره ی ۰۹۱۲۹۳۲۳۹۸۷

آگهی های مرتبط

;