جستجو
درج آگهی
تبلیغات هدفمند
تامین پر مصرف ترین عنصر برای گیاه با کود سولفات پتاسیم هلیوپتاس

*ویژگی ها و مزایای کود سولفات پتاسیم هلیو پتاس
-بهبود عملکرد محصول بهبود در طعم، رنگ و رسیدگی محصول
-تامین کننده پتاسیم و گوگرد مورد نیاز گیاه
-افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
-افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها
*خصوصیت های موجود در کود سولفات پتاسیم (هیلو پتاس)
این کود غنی از عناصر غذایی برای گیاهان است به همین دلیل است که یکی از محبوب ترین کود های موجود در بازار می باشد که شامل:

-40-44 درصد پتاسیم ( 52 درصد K2O و 45 درصد SO4)
-فاقد کلر
این نوع کود در اثر تاثیر گذاری اسید سولفوریک بر روی کلرور پتاسیم به وجود می آید و در مواقعی که یون کلر بر روی گیاهان اثرات منفی بگذارد پتاسیم به شکل سولفات مورد استفاده گیاه قرار می گیرد.

*تاثیر کود سولفات پتاسیم بر روی درخت پسته
پتاسیم پس از نیتروژن، پر مصرف ترین عنصر برای تغذیه درخت پسته است، و در دوره هایی که پسته در حال بارور شدن و یا زمانی که دانه های پسته در حال پر شدن هستند این عنصر بیشترین میزان جذب را توسط درخت پسته داشته و به صورت مستقیم بر روی مغز و وزن دانه پسته اثر می گذارد، و باعث افزایش عملکرد و محصول نهایی شده و در نتیجه سود کشاورز افزایش پیدا می کند.

آگهی های مرتبط

;