جستجو
درج آگهی
تبلیغات هدفمند
برگهایی همیشه شاداب و سبز با کود سولفات روی

معرفی خصوصیات کود سولفات روی
کود سولفات روی یک کود ریزمغذی حاوی 34% عنصر روی می باشد. عنصر روی یکی از عناصر ریز مغذی ضروری و سازنده مهم و ضروری آنزیم ها و پروتئین های مختلف گیاهان می باشد. تامین این عنصر برای رشد گیاه بسیار مهم است، زیرا در طیف گسترده ای از فرآیندهای گیاهی سهم قابل توجهی دارد.


عملکرد و نقش روی در گیاهان
روی آنزیم هایی را فعال می کند که مسئول سنتز پروتئین های خاصی هستند. این عنصر در تشکیل کلروفیل و برخی کربوهیدرات ها، تبدیل نشاسته به قندها و وجود آن در بافت گیاه به خود گیاه کمک می کند تا در برابر دمای سرما مقاوم باشد. روی در تشکیل اکسین ها که به تنظیم رشد و ازدیاد ساقه کمک می کنند، ضروری است.

علائم کمبود عنصر روی در گیاهان
مانند اکثر ریز مغذی ها، روی یک عنصر بی حرکت است، به این معنی که علائم کمبود در برگ های جدیدتر یا جوان دیده می شود. علائم بسته به محصول متفاوت است. معمولاً آنها به صورت الگوی متغیر زردی (کلروز) برگهای جدید (غالباً بین حفره ای) دیده می شوند و ممکن است لکه های نکروز یا زردی در حاشیه یا نوک برگ ایجاد شود. اندازه این برگ های جدید کوچکتر و غالباً به سمت بالا کشیده شده یا بد شکل می شوند. میانگره ها کوتاه شده، به گیاه شکل ظاهری رزت یا کپه ای می دهد، رشد جوانه ها را تضعیف کرده و در نتیجه باعث کاهش گل و شاخه دهی می شود.

مزایا و تاثیرات استفاده از کود سولفات روی
بهبود بازدهی به طور کلی زمانی مشاهده می شود که شما کود سولفات روی را در خاک هایی با سطح دسترسی کم به عنصر روی اضافه کنید.

افزایش عملکرد و بازدهی به عوامل مختلفی از جمله ترکیبات فیزیکی و شیمیایی خاک، pH و اکسیدهای فلز و سطح مواد آلی و رطوبت خاک بستگی خواهد داشت. پاسخ محصولات زراعی به تامین عنصر روی تقریباً در تمام انواع خاک ها و مناطق زراعی مشاهده شده است. تاثیر تامین عنصر روی در محصولات غلات و همچنین محصولات میوه و سبزیجات بسیار آشکار است.

تاثیر عنصر روی بر روی پسته (جلوگیری از ریزش میوه و کاهش محصول)
در مناطق پسته‌کاری به ‌دلیل وجود خاک‌های آهکی دارای pH بالا قابلیت استفاده عناصری مانند روی، منگنز، آهن و مس محدود می‌شود.

روی یک ماده مغذی حیاتی برای پسته است که در بخش های مختلفی از گیاه نقش اساسی ایفا می کند، برای مثال عنصر روی در تولید هورمون های رشد، فعالیت برخی از آنزیم ها، باروری و تشکیل میوه نقش اساسی دارد. کمبود روی در درخت پسته باعث ریز برگی، ریزش میوه و تاخیر در باز شدن برگ و گل ها و همچنین منجر به سطح پایین گرده و فروت ست ضعیف شود که در نهایت منجر به کاهش عملکرد و از دست دادن سود بالقوه برای کشاورزان می شود.

نحوه و میزان استفاده از کود سولفات روی
نوع محصول میزان مصرف نحوه مصرف
محصولات باغی 80-100 کیلوگرم در هکتار همراه با چالکود یا آبیاری
محصولات زراعی 20-50 کیلوگرم در هکتار همراه با آبیاری
آنالیز ضمانت شده کود سولفات روی
روی 34%

آگهی های مرتبط

;