جستجو
درج آگهی
تبلیغات هدفمند
گریدر پشت تراکتوری تمام گردان (مخصوص تراکتورهای فیات، فرگوسون 240) Tractor Grader

معرفی گریدر پشت تراکتوری (ماله)
در مناطقی که آبیاری به روش سطحی یا غرقابی صورت می گیرد سطح زمین باید با شیب یکنواخت و مناسب تسطیح شود تا آب به طور یکنواخت بر روی زمین جاری شده، میزان نفوذ در همه جا یکسان باشد و از فرسایش آبی جلوگیری شود. بنابراین در این شرایط بهتر است از گریدر تمام گردان یا ماله (تسطیح کن) استفاده کرد.
از گریدر پشت تراکتوری در جهت صاف کردن زمین های کشاورزی استفاده می شود. کشاورزان و باغداران باید دقت کنند که در زمین هایی که کلوخه وجود دارد از گریدر استفاده نکنند، زیرا این دستگاه کلوخه ها را وارد زمین کرده و کشت به خوبی انجام نمی شود.

گریدر پشت تراکتوری (تمام گردان)، صاف و هموار کننده سطح زمین کشاورزی
پس از دیسک زدن، سطح خاک هنوز ناصاف است. برای همواری بیشتر، بهتر است از گریدر استفاده شود. گریدر پشت تراکتوری جز ادوات کشاورزی است که به پشت تراکتور ها متصل می شوند که برای صاف و هموار سازی خاک زمین ها و باغات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
گریدرها به کمک یک تیغه بلند قابل تنظیم در زوایای مختلف برای ایجاد یک سطح صاف عمل می‌کنند و این قابلیت را دارند تا میزان شیب زمین را تنظیم و آن را تسطیح (صاف و هموار) کنند. از دیگر کاربردهای گریدرها (دیگر مدل ها و طراحی ها) می توان به از بین بردن ناهمواری های جاده‌ای و پیش از مرحله آسفالت کردن، و به منظور آماده‌سازی مسیر پایه نیز اشاره کرد.
چرخش 180 درجه ای گریدر پشت تراکتوری
گریدر پشت تراکتوری به علت داشتن سه محور گردش می تواند در تمام جهت ها بچرخد و خود را با تراکتور تنظیم کند و باعث شده که کارایی این دستگاه زیاد و متنوع شود. استفاده از گریدر یا ماله که برای تسطیح زمین های کشاورزی و باغات کاربرد دارد، چرخش تیغه به صورت 180 درجه سبب ایجاد پشته، خاک ریزی و خاکبرداری کنار درختان، ایجاد کانال ها، حفر نهرهای آب و ... را امکان پذیر می کند. دستگاه فوق می تواند در درجات مختلف تنظیم شده و به راحتی به سمت راست و چپ و حتى عقب به صورت 180 درجه جابه جا شود.
چرخش 180 درجه ای تیغه برای انتقال خاک، ایجاد پشته، خاک برداری کنار درختان و ایجاد کانال و نهر آب
4 کاربرد عمده استفاده از گریدر پشت تراکتوری در باغات کشاورزی
این گریدر تمام گردان مناسب برای نصب در پشت تراکتورهای فیات، فرگوسون و رومانی می باشد. به طور کلی به 4 کاربرد این دستگاه در باغات کشاورزی می توان اشاره کرد:
برای تسطیح زمین های کشاورزی و باغات
ایجاد پشته، خاکریزی و خاکبرداری کنار درختان
ایجاد کانال های کود دهی و خاکریزی داخل کانال ها

آگهی های مرتبط

;