جستجو
درج آگهی
تبلیغات هدفمند
فروش ویژه کودهای کامل آفر همراه با عناصر ریز مغذی

کود های کامل جامد و مایع با عناصر ریز مغذی همراه با گواهی ثبت کودی
NPk12-12-36
NPK30-10-10
NPK5-50-5
NPK15-5-30
NPK20-20-20
کلسم و بور
سولفور و پتاسیم
هیومیک اسید70 درصد
کود آهن 6 درصد
کارشناس فروش
02144892190
09332969146

آگهی های مرتبط

;